Trädgårdsdesign

En vacker och välplanerad trädgård lyfter inte bara husets värde utan ger också en känsla av ytterligare rum att vistas och trivas i. Trädgården är ofta ett oupptäckt rum med stor potential att inreda och få personlig efter de behov som finns.

Trädgårdsdesign handlar om att optimera förhållanden av design och funktion för att skapa den perfekta trädgårdsmiljön utifrån dina önskemål och tomtens förutsättningar. Med vår kunskap inom trädgårdsarkitektur hjälper vi dig hela vägen från idéer och planering till landskapsformning, plantering, ljussättning, snickeri och utförandet av det praktiska anläggningsarbetet. När trädgården väl är på plats kan vi även hjälpa dig att sköta den.

Så går trädgårdsdesign till

Vi besöker din trädgård

Att designa din trädgård är ofta ett större projekt men kan delas upp i olika etapper. Vid ett kundbesök tar vi noggrant reda på exempelvis vilka personliga behov som finns, vilken trädgårdsstil som önskas, det specifika innehållet och om ni exempelvis önskar en lättskött trädgård eller en dynamisk miljö där mer av ”gröna fingrar” krävs för skötsel och underhåll.

Vid ett kundbesök av trädgårdsdesigner mäts tomten och ritningar skapas. Ritningen och tillhörande specifikationslista på exempelvis växter och utförandeplan är ett nåra verktyg som ger en god översikt över arbetet. Den gör det även lättare att komma vidare i tankar och idéer samt kunna beräkna materialåtgång vilket sparar pengar i slutänden. Du kan beställa ett komplett paket eller delar av trädgårdsdesign.

Komplett paket av trädgårdsdesign innehåller:

– Trädgårdskonsultation

– Framtagning av ritning eller skiss

– Utförandeplan

– Plantlistor och planteringsschema

– Portfolio med presentation

Trädgårdskonsultation

Ett personligt besök bokas hemma hos dig i den blivande trädgården där vi ser oss omkring. Under besöket bestäms hur du vill gå vidare med våra tjänster. Vanligtvis ingår konsultationen i ett komplett paket där nästa steg är att ta fram en skiss följt av en utförandeplan, plantlistor och planteringsschema samt en portfolio med presentation. Du kan också välja ut specifika delar av tjänsterna om du hellre önskar.

Innan besöket kan du förbereda dig genom att på förhand besvara frågorna i ett PDF-dokument här på webbsidan. Frågorna tydliggör din smak och dina funktionsbehov och utgör ett diskussionsunderlag som vi sedan går igenom under en pratstund när vi ses. Länk till frågorna hittar du HÄR (kommer snart).

Har du tomtritningar till fastigheten i skala 1:100 eller 1:200 är vi tacksamma om du har dem tillhanda.

Självklart kan vi också ha ett förutsättningslöst besök om du inte vill förbereda dig innan.

Framtagning av ritning eller skiss

Skisser och ritningar är användbara verktyg i planeringsarbetet. Fastigheten ritas in i 2D via ett datorprogram eller för hand. Skissen illustrerar en schematisk planering över hur trädgårdens ytor disponeras utifrån design och funktion. Ytor för exempelvis stensättningar, murar, gräsmattor och planteringar illustreras tillsammans med funktionsytor som sittgrupper, grindar och eldstäder.

Utförandeplan

Beroende om du önskar den här tilläggstjänsten är utförandeplanen en plan som beskriver i vilka steg, med vilka material och vilka kvantiteter som går åt för att bygga din trädgård utefter skissen.

En utförandeplan är bra för dig som vill utföra trädgårdsanläggningen själv eller anlita någon annan utförare än Hildenäs Trädgård. Självklart är vi glada om vi också kan hjälpa dig med utförandet också! Och eftersom vi själva skapat planeringen vet vi bäst hur den är tänkt att användas.

Plantlistor och planteringsscheman

En plantlista är en framtagen lista över förslag på växter som är lämpliga att plantera i just din trädgård. Den listar endast vilka växter men visar inte hur eller vart de ska planteras.

Tillsammans med planteringsschemats system uppfyller plantlistan sin fulla funktion genom att illustrera vart på skissen över din trädgård som planteringarna ska ské.

Portfolio med presentation

En portfolio med bilder och beskrivningar presenteras som PDF-dokument eller Powerpoint. Den uttrycker ett inspirerande kollage utifrån dina önskemål med våra förslag. Exempelvis visas blommor, buskar och träd, relaxavdelningar, murar, plattsättningar, sittgrupper, swimmingpooler, snickerier, grindar, funktionsmiljöer, konst, parker, lekplatser, ljussättningar och mycket mer.

Använd ditt RUT-avdrag

Har du en gammal häck, buskar eller träd som behöver tas bort eller annat som är ivägen för att anlägga din nya trädgård så kan du ha rätt till RUT-avdrag. Hälften av arbetskostnaden är avdragsgill. Självklart hjälper vi dig med detta. Mer information om just du har rätt till avdraget hittar du på www.skatteverket.se. Du kan också fråga oss.