Mur- och plattsättning

Murar och plattsättningar ger beständiga intryck i trädgården och skapar rum att trivas i för en underhållsfri trädgård. Dessa lyfter husets karaktär genom att modernisera miljön och göra den funktionell. Murar kan också vara nödvändig som mothåll mot slänter och nivåskillnader i marken.

 

Så går det till att anlägga murar och plattsättningar

Vi besöker arbetsplatsen

Markarbeten är alltid lättare att planera på plats. Många faktorer kan spela roll för ett lyckat resultat. Därför ser vi gärna att vi besöker dig och tittar på platsen där muren eller plattsättningen ska anläggas.

Vi diskuterar dina behov och vad som är möjligt på tomten. Kanske vill du ha en plattsatt garageuppfart, trivselyta för trädgårdsmöbler eller trädgårdsgångar för att knyta samman platser i din trädgård. En mur för att avgränsa tomten eller bygga etage för trivselytor och planteringar.

Vi mäter sedan sträckor och beräknar ytor.

 

Val av mur- och marksten

Det finns en uppsjö olika markstenar på marknaden. Vi hjälper dig välja rätt utifrån design och ändamål. Allt material köper du via oss. 

När du gjort dina val av marksten transporterar vi allt till arbetsplatsen och ombesörjer av- och pålastning.

Transport

Markarbeten innebär mycket logistik. Grävmaskin, markvibratorer och andra verktyg tillsammans med material som pallar med markstenar och olika grussorter ska oftast transporteras till och från trädgården.

Vi arbetar med allt från stora lastbilar till små smidiga personbilssläp med tippfunktion där det är som allra trängst. 

Entréstenar och trappor

Entréstenar – En välkomnande entrésten i granit lyfter hela känslan med att komma hem. Den är vacker, naturlig och robust. 

Trappor – Vi bygger din trappa i trädgården.

Stensättning med natursten

Att skapa stensättningar av natursten är ett gediget hantverk. Vid sättning av natursten används i regel en annan teknik än vid läggning av släta betongplattor. Varje sten är unik och kräver en tränad känsla och handteknik för att knackas på rätt plats. Men resultatet är otroligt vackert och tidlöst.

Murar

En mur kan vara fristående för att gränsa av och skapa rum. Muren kan användas till att skapa etage i trädgården eller vara till stöd mot en slänt. Beroende på vilken funktion du tänkt dig är valet av mursten viktig för att få rätt resultat. 

Murstenar kan vara svängbara eller icke svängbara. Inåttrappande som väl lämpade i slänter för att orka hålla emot påskjutande jordmassor. Eller raka för en lodrät byggnation.

Plattsättning

Plattsättningar är givna inslag i många trädgårdar. Med en uppsjö av olika plattor på marknaden ger plattsättningar en modern och underhållsfri yta för den som inte vill klippa gräs men ändå använda sig av ytan på ett praktiskt sätt. Av oss köper du dina plattor och får dem transporterade till ditt projekt. Sedan lägger vi dem åt dig.

När en plattsättning görs är underlaget viktigt för att det ska bli ett hållbart resultat. Rätt lutningar tas fram med hjäp av speciella laserverktyg. Sedan läggs och kapas plattorna ibland med mönsteranpassning för ett starkare och snyggare resultat.

Använd ditt RUT-avdrag

Har du en gammal häck som behöver rivas eller annat som är ivägen för att anlägga din nya häck så kan du ha rätt till RUT-avdrag. Hälften av arbetskostnaden är avdragsgill. Självklart hjälper vi dig med detta. Mer information om just du har rätt till avdraget hittar du på www.skatteverket.se. Du kan också fråga oss.

Vanliga misstag som gör din plattsättning ohållbar

Utan rätt maskiner, verktyg och kunskap kan det vara svårt att både anlägga mur- och plattsättningar och få det att hålla i längden. Orsakerna kan vara flera. Diskutera med oss så hjälper vi dig och förhoppningsvis åtgärdar problemet.

Dåligt underarbete – Otillräckligt grävdjup och fel sorts grusmaterial är ofta orsaken. Lera och jord måste grävas bort och ersättas med tillräckligt grusmaterial för plattsättningens ändamål.

Fel marklutning – Plattsättningen har ingen lutning vilket får vatten att ansamla sig och stå stilla. Vattnet kan sedan frysa till is och skapa halka. Vattnet tränger också ner i plattsättningen och får den lättare att fryssprängas vilket kan leda till att plattor snedställs med åren. Det är också viktigt att inte plattsättningar har lutning åt fel håll (bakfall) som får vatten att exemplevis rinna mot husbyggnader och in i husgrunden. Det kan göra så huset fuktskadas.

Naturligt opassande markförhållanden – En plats som ser ut att vara passande att anlägga mur- och plattsättningar på kan stora delar av året vara en alldeles för våt mark på grund av naturliga avrinningar som får vatten att stå just där. Detta leder till en naturlig överbevattning och marksten kan fryssprängas. Detta problem kan vara svårupptäckt. Dräneringsarbeten eller andra avrinnande åtgärder kan vara en lösning.