Häckplantering

Vi hjälper dig att plantera och sköta häckar. En häck har så många fler funktioner än bara vacker grönska och livfullhet. Häcken är en utmärkt rumskapare och för att dela av större ytor. Den skyddar mot vind och insyn och ramar in tomten. Vi har satt många fina häckar under åren.

 

Så går det till att anlägga en häck

Vi besöker arbetsplatsen

Markarbeten är alltid lättare att planera på plats. Många faktorer kan spela roll för ett lyckat resultat. Därför ser vi gärna att vi besöker dig och tittar på platsen där häcken ska anläggas.

Vi mäter sträckan och diskuterar vad du har för önskad användning av en häck. Beroende på dina önskemål och behov ges förslag på typ av häckplantor samt vilken starthöjd de ska ha vid leverans. Vi samarbetar med flera plantskolor och tar in kvalitétsväxter från både Sverige och utlandet.

Häckar vi rekommenderar är Thuja, Liguster, Avenbok, Aronia och Häggmispel. Men det finns många fler trevliga sorter på marknaden. En prisvärd planthöjd att starta med är runt 90cm.

 

Dikesgrävning för ny häck

För att den nya häcken ska trivas grävs ett dike ur. Mängden som grävs bort beror på befintlig jordkvalité. En sträcka om 30 meter kan innebära att så mycket som över 15 ton schakt (gammal jord) grävs och transporteras bort. 

Vanliga fel är att inte gräva ur tillräckligt mycket för att ge plats åt fel jord. Överbevattning e

Jord direkt från tillverkningen

Jorden tillverkas lokalt genom stora sorteringsverk. Olika material som kompost, sand och gammal jord blandas och återvinns till ny näringsrik jord för olika ändamål. Själva receptet på att ta fram en rätt sorts jordkvalité är ett hantverk i sig. Vi har kontakterna för den rätta jorden till just ditt projekt.

Ny jord att plantera i

Jorden transporteras från tillverkningsplatsen till arbetsplatsen. Många tusen liter går ofta åt. Diket jordfylls sedan med lika mycket jord som grävts bort och skapar en ny och näringsrik växtplats åt häckplantorna att trivas i.

Plantering av häckplantor

För att få en häck som växer bra och få det resultat som eftersträvas är avstånden mellan plantorna och mot exempelvis angränsande trottoar viktiga. Vi mäter noggrant in varje planta för bästa resultat.

Skötsel av häck

Bevattning bör ske snarast efter plantering. Enklast är att använda droppslang som ni kan köpa av oss. Droppslang är en slang som läggs slingrande runt plantorna ovan jorden. Den kopplas sedan till ett vanligt vattenuttag i trädgården. Droppar av vatten sprider sig jämnt och väter jordbädden ner till rötterna. Första veckorna är bevattningen viktigast och bör ske dagligen vanligen några timmar.

Beroende på val av häck är fortsatt rätt beskärning viktig för att uppnå önskat resultat i höjd och täthet. Låt den nyplanterade häcken växa ostört det första året innan du beskär den första gången. På så vis hinner den få kraft och tid att rota sig. Vi är självklart behjälpliga med beskärning.

Använd ditt RUT-avdrag

Har du en gammal häck som behöver rivas eller annat som är ivägen för att anlägga din nya häck så kan du ha rätt till RUT-avdrag. Hälften av arbetskostnaden är avdragsgill och dras därmed av från fakturan. Självklart hjälper vi dig med detta. Mer information om just du har rätt till avdraget hittar du på www.skatteverket.se. Du kan också fråga oss.

Vanliga misstag som förstör din häck

Utan rätt maskiner, verktyg och kunskap kan det vara svårt att både plantera häck och få den att trivas. Orsakerna kan vara flera. Diskutera med oss så hjälper vi dig och förhoppningsvis åtgärdar problemet.

Dålig jord – Otillräckligt grävdjup och fel sorts jord är ofta orsaken. Lera, grus och sten måste grävas bort.

Felaktig bevattning – Plantorna har överbevattnats vilket leder till att de gulnar nedifrån. Eller så har plantorna vattnats för lite så den gula torkan syns i toppen och sprider sig nedåt.

Saknad av vintertäckning – Under den tidiga våren är solen stark men marken frusen. Den frusna marken gör så inte rötterna kan suga upp vatten och solen torkar ut plantan. Fenomenet kallas tjältorka. För att skydda plantorna mot detta täcks de med en solskyddande vävduk på senhösten.

Felaktig beskärning – Vissa häckplantor som Thuja ska inte beskäras på höjden innan de uppnått den önskade höjden, annars kan de stanna i växten. Häckplantor kan också skadas på grund av för hård beskärning. Speciellt äldre häckar beskärs med försiktigthed för att inte skapa beständiga hål då den inre kärnan ofta är förvedade och endast har ett yttre grönskande skikt.

Naturligt opassande markförhållanden – En plats som ser ut att vara passande att plantera häck på kan stora delar av året vara en alldeles för våt mark på grund av naturliga avrinningar som får vatten att stå just där. Detta leder till en naturlig överbevattning och plantorna gulnar och dör. Detta problem kan vara svårupptäckt. Dräneringsarbeten eller andra avrinnande åtgärder kan vara en lösning.