Gräsmattor

Gräsmattan är ofta det självklara inslaget i en trädgård och bjuder in till stora trivselytor. Vi nyanlägger eller reparerar gräsmattor genom att förbereda med rätt markunderlag för att sedan lägga ut gräs på rulle eller odla fram gräs genom gräsfrön eller med den nya gräsfröduken.

Det gröna rummet i trädgården

Vi besöker arbetsplatsen

Markarbeten är alltid lättare att planera på plats. Många faktorer kan spela roll för ett lyckat resultat. Därför ser vi gärna att vi besöker dig och tittar på platsen där gräsmattan ska anläggas.

Vi diskuterar dina behov och vad som är möjligt på tomten. Kanske vill du ha en trivselyta för trädgårdsmöbler eller gräsgångar för att knyta samman platser i din trädgård. 

Vi mäter sedan sträckor och beräknar ytor.

 

Gräs på rulle direkt från skördning

Vi samarbetar med flera återförsäljare som odlar gräs på stora åkerfält. Gräset skördas med speciella maskiner likt en hyvel skär och rullas sedan ihop till rullar som läggs på pallar. För att gräset ska vara färskt skördas det samma dag som det levereras till dig. För bästa resultat ska det sedan rullas ut när gräset fortfarande är livskraftigt, helst inom cirka ett till två dygn.

Tre alternativ för att få gräs

Det finns tre alternativ för att få gräs; rullgräs, gräsduk och gräsfrön.

Rullgräs – En populär och prisvärd lösning för dig som vill ha färdigt gräs direkt samma dag som det läggs. Utmärkt till dig som har barn eller djur som annars riskerar att springa i sådden av gräsfrö som då kan bli förstörd.

Gräsduk – Missa inte vår nyhet Gräsduk som är en grön duk med insydda frön och gödning i ”cellulosatyg” med hydrogel. En svensk innovation som vunnit årets produkt på Elmia Garden Award 2019 samt nominerad 2023. Hydrogelen bevarar fukten till gräsfröna och minskar därmed kravet av bevattning. Hela duken är biologiskt nedbrytbar. Duken är billigare är traditionellt rullgräs och enkel att frakta. Lätt att hantera utan att behöva lyfta tunga rullar av traditionellt rullgräs. Duken tillpassas enkelt med sax för att anta former efter din trädgård.

Gräsfrö – Ett bra alternativ till dig som vill hålla nere kostnaderna. Gräsfrön sås ut på jorden, bevattnas och växer under rätt förhållanden till en gräsmatta. Detta alternativ tar längst tid för att få en färdig gräsmatta.

Markförberedande inför ny gräsmatta

Ytan som ska bli gräsmatta skalas av från gammalt gräs och ojämnheter slätas ut. Bortgrävd schakt (gammal jord och gräs) transporteras bort. Det viktigaste momentet är att skapa rätt underlag för gräsmattan att fortsatt växa och trivas på med bästa förutsättningarna att inte torka ut. Med vår kunskap hjälper vi dig till ett bra resultat.

Ny näringsrik jord transporteras fram och planeras ut med grävmaskin till rätt lutningar och nivåer mot övriga anläggningar i trädgården som plattsättningar.

Utrullning av gräset

När ytan bearbetats noga rullas gräset ut för hand med rätt skarvpassning, kantbeskärs och göds. Beroende på hur våt jorden är kan gräsmattan med försiktighet beträdas direkt. Men vi rekommenderar att beträda gräsmattan så lite som möjligt första tiden tills den satt sig för att inte få fotspår i den. Direkt efter utrullning ska den regelbundet vattnas rikligt med vattenspridare.

Vanliga misstag som förstör din gräsmatta

Utan rätt maskiner, verktyg och kunskap kan det vara svårt att både anlägga gräsmattor och få det att hålla i längden. Orsakerna kan vara flera. Diskutera med oss så hjälper vi dig och förhoppningsvis åtgärdar problemet.

Felaktigt underlag är det vanligaste problemet för att inte gräsmattas ska ta sig och klara torka.

Felaktig jord – Jord av dålig kvalité med för lite gödning används. Detta ger inte gräset chans till tillräcklig näring och plats att växa i.

Fördröjd utrullning – Rullgräset har rullats ut för sent så det har torkat. Rötterna kan då ha svårt att ta sig och gräset gulnar och dör.

Felaktig bevattning – För lite bevattning leder till att gräset torkar, gulnar och dör. Se till att vara hemma i anslutning till anläggning av gräset för att kunna bevattna. Eller be om hjälp med bevattning. Det finns automatisk bevattningsapparatur till vattenuttaget i din trädgård.

Beträdning för tidigt – Gräset beträds då jorden är för våt vilket skapar fotavtryck.

Skugga – Gräsmattan ligger på en skuggig plats med för lite tillgång på solljus. Ofta blir det mossa i den och gräset växer dåligt.

Angripare – som fåglar och myror förstör gräsfrösådden. Här är alternativen rullgräs eller gräsduk bättre än vanliga gräsfrön.

Dåligt underarbete – Otillräckligt grävdjup och fel sorts grusmaterial är ofta orsaken. Lera och jord måste grävas bort och ersättas med tillräckligt grusmaterial för plattsättningens ändamål.

Naturligt opassande markförhållanden – En plats som ser ut att vara passande att anlägga gräsmtta på kan stora delar av året vara en alldeles för våt mark på grund av naturliga avrinningar som får vatten att stå just där. Detta leder till en naturlig överbevattning vilket förstör gräsmattan. Detta problem kan vara svårupptäckt vid anläggningen då tomten periodvis kan vara torr. Dräneringsarbeten eller andra avrinnande åtgärder kan vara en lösning.

Stensättning med natursten

Att skapa stensättningar av natursten är ett gediget hantverk. Vid sättning av natursten används i regel en annan teknik än vid läggning av släta betongplattor. Varje sten är unik och kräver en tränad känsla och handteknik för att knackas på rätt plats. Men resultatet är otroligt vackert och tidlöst.

Använd ditt RUT-avdrag

Har du en gammal häck, buskar eller träd som behöver tas bort eller annat som är ivägen för att anlägga din nya gräsmatta så kan du ha rätt till RUT-avdrag. Hälften av arbetskostnaden är avdragsgill. Självklart hjälper vi dig med detta. Mer information om just du har rätt till avdraget hittar du på www.skatteverket.se. Du kan också fråga oss.